sostenibilitat

amor per

la nostra terra

El nostre amor per la terra i els animals, vinculat a l’esperit de col·laboració des del nostre origen, transmès durant anys per famílies grangeres, ens fa vetllar per la conservació del territori. Volem créixer en un entorn ric i abundant, per això tracem una política de medi ambient basada en un model segur garantint la reciclabilitat de tots els recursos.

Objectius mediambientals Làctia 

Electricitat

Estem duent a terme un projecte d‟instal·lació de plaques fotovoltaiques per reduir el consum d‟electricitat.

Aquest projecte ens proporcionarà una generació anual de 1.391.070 kWh, cosa que representa el 13% de les nostres necessitats elèctriques.

Aigua i Productes químics

Des del gener del 2021 estem treballant en un nou projecte per aconseguir reduir el consum d’aigua i productes químics.

Inicialment ens marquem uns objectius de 14.000 m3/any d’estalvi d’aigua. A aquesta disminució en el consum d’aigua va vinculada proporcionalment a un estalvi de productes químics.

A finals del 2021 vam comprovar que no només hem assolit aquest objectiu, sinó que ho hem millorat de forma notable, arribant al novembre del 2021 a un estalvi de 27.927 m3 d’aigua respecte a l’any anterior.

Plàstic ecològic per enfardar

Per tal d’aconseguir un estalvi de les emissions, des de Làctia hem començat a utilitzar en l’enfardat de palets un nou plàstic que porta incorporat un 50% de film reciclat.

L’estudi engloba el film del pack, que si que incorpora plàstic reciclat i l’Stretch Hood, el qual, actualment, no és possible que porti plàstic reciclat.

Aquest canvi ens ha permès disminuir en un 10,7% la petjada de carboni durant l’any 2021.

Huella de carbono 2021