sostenibilitat

amor per

la nostra terra

El nostre amor per la terra i els animals, vinculat a l’esperit de col·laboració des del nostre origen, transmès durant anys per famílies grangeres, ens fa vetllar per la conservació del territori. Volem créixer en un entorn ric i abundant, per això tracem una política de medi ambient basada en un model segur garantint la reciclabilitat de tots els recursos.

Objectius mediambientals Làctia 

Gas

Des del 2021 estem portant a terme diferents accions encaminades a
aconseguir un estalvi en el consum total de gas de la planta, treballant en
diverses àrees.

Al 2022 hem continuat amb aquest projecte obtenint uns resultats al mes de
novembre del 2022 d’un 1,4% d’estalvi respecte al mateix període de l’any
anterior.

Electricitat

Al setembre del 2022 hem materialitzat un projecte d’instal·lació de plaques
solars per reduir el consum eléctric.

L’objectiu de cobertura de consum amb les plaques és entorn al 12%.

[Projecte acollit al programa d’incentius lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.]

[Guia orientativa per a l’elaboració de l’informe de les instal·lacions que superen els 100KW de potència de generació.]

Aigua i Productes químics

Des del gener del 2021 estem treballant en un nou projecte per aconseguir reduir el consum d’aigua i productes químics.

Al 2021 vam començar a treballar amb l’empresa Diversey, que fa seguiment
de l’aigua i dels productes químics consumits.

En el contracte ens marquem uns objectius destalvi daigua de 14.000 m3/any,
prenent com a referència els consums daigua del 2020.

Pel que fa als estalvis de químics no hi ha un compromís d’estalvi en quilos, ja
que es factura amb una ràtio fixa per cada 1000 litres de llet, per la qual cosa el
consum no ajustat a més d’impactar mediambientalment, ens impacta a la
nostra rendibilitat.

Efectivament, juntament amb Diversey treballem per optimitzar el consum per
compromís amb l’eficiència i la sostenibilitat.

Soroll

L’any 2021 vam iniciar una sèrie d’accions encaminades a reduir el nivell sonor
de la planta.

Des de llavors, després d’haver fet diverses auditories per poder conèixer amb
exactitud les fonts sonores, hem dut a terme diverses accions que demostren,
segons la darrera sonometria, que n’hem millorat els nivells.

Tot i així, des de Làctia seguirem amb els treballs d’insonorització per baixar
encara més els nivells i per això, en els propers mesos farem diverses
operacions més.

Olors

Juntament amb l’empresa DEPLAN, hem signat un contracte per a l’instal·lació
d’un sistema de neutralització d’olors mitjançant barrera osmogènica a la nostra
depuradora per tal de disminuir les olors que se’n desprenen.

Amb això, demostrem una vegada més, el compromís mediambiental de
l’empresa.