sostenibilitat

amor per

la nostra terra

El nostre amor per la terra i els animals, vinculat a l’esperit de col·laboració des del nostre origen, transmès durant anys per famílies grangeres, ens fa vetllar per la conservació del territori. Volem créixer en un entorn ric i abundant, per això tracem una política de medi ambient basada en un model segur garantint la reciclabilitat de tots els recursos.