Política

de privacitat

Reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 de protecció de dades i la Llei 3/2018 de protecció de dades personals.

En aquesta política de privacitat es descriuen les pràctiques generals que s’apliquen a les dades personals que recollim i utilitzem.

Els qui som

El responsable del tractament de les seves dades és LLETERA INDUSTRIAL LACTIA SL, situada en Ctra. Costa Brava, 49 – 17411 Vidreres, Girona. Telèfon: 972875050 i correu electrònic: lopd@lactia.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades

En la present web tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar, estudiar i resoldre les consultes plantejades pels usuaris sol·licitades a través de portal web i l’enviament d’informació i publicitat als mateixos interessats en els nostres serveis, així com la recollida de curriculum vitae per a la selecció de personal i provisió de llocs de treball mitjançant convocatòria privada.

La base legal per al tractament de les seves dades quant a les consultes i sol·licituds d’informació, i la recollida de curriculum vitae des dels formularis habilitats per a la recollida de dades és l’adopció de mesures precontractuals (execució d’un contracte) que inicia en el moment de prémer el botó d’ “Enviar” situat en l’apartat de “contacte” o “uneix-te a la família”.

L’oferta prospectiva de serveis i informació d’interès està basada en el consentiment que se li sol·licita i en el nostre interès legítim.

En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen dels mateixos interessats en el moment de sol·licitar informació, o enviar el seu currículum a través dels formularis de recollida de dades que ofereix el lloc web, o per qualsevol altre mitjà que hagi utilitzat per a posar-se en contacte amb nosaltres.

Per quant temps conservarem les seves dades

No guardarem les seves dades personals durant més temps del necessari i només conservarem les dades personals necessàries en relació amb les finalitats perquè van ser recollits. A més, hem de mantenir una certa informació d’acord amb la llei o durant el temps que sigui raonablement necessari per a complir amb els requisits normatius, resoldre litigis, evitar fraus i abusos o fer complir els nostres termes i condicions.

Si vostè és un client, guardarem les seves dades personals durant el temps que duri el contracte que hagi signat amb nosaltres i després d’aquest contracte, mentre existeixi relació comercial.

Si vostè és un client potencial i ha manifestat expressament el seu consentiment perquè ens posem en contacte amb vostè amb la finalitat de màrqueting directe i publicitat, només conservarem les seves dades fins que decideixi donar-se de baixa per a no tornar a rebre els nostres missatges informatius.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No compartim les seves dades de caràcter personal amb tercers, excepte en aquells casos en què concorri una obligació legal, o que aquesta comunicació sigui realitzada a administració pública en relació amb processos judicials, ordres judicials o processos legals. També podem compartir la seva informació personal per a protegir els drets i la propietat intel·lectual i industrial de l’empresa, sempre que disposem d’un fonament raonable per a creure que aquests drets o propietat puguin veure’s afectats.

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Menors

L’Usuari certifica que és major de 13 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.

Com contactar amb nosaltres

Si té alguna pregunta relacionada amb la present Política de Privacitat, posi’s en contacte amb per correu electrònic o mitjançant carta postal a l’adreça que apareix més amunt a l’atenció del Responsable de Protecció de dades.